پیشرو در تحول نظام آموزشی

کانون نخبگان و آینده سازان

 

کانون نخبگان و آینده سازان در یک رویکرد آموزشی کاملا اصیل و ریشه دار، نه کپی شده و یا تقلیدی! مراکز تربیتی آموزشی ای رو بنا نهاده که نه تنها چیزی از غول های آموزشی جهان کم ندارد بلکه در یک نگاه جامع از اونها گزینه بهتری برای انتخاب هست…

کانون نخبگان یک یا چند مرکز آموزشی نیست! یک جامعه تربیتی است که با ایجاد یک ساختار سازمانی خاص، یک شبیه ساز واقعی از یک جامعه تمدنی ایجاد کرده است که حضور و عضویت در آن اشخاص را در یک سیر و محیط همه جانبه و متناسب با ابعاد مختلف بشر قرار می دهد؛ کسی در کانون نخبگان برای آینده ساخته نمی شود، ما کسی را نمی سازیم ما کسی را تربیت نمی‌کنیم، آدمها ماشین نیستند، آدمها گیاه نیستند، خود انسان باید خودش را بسازد، کانون نخبگان یک زمینه و محیط برای ساخت بشر توسط خود آن بشر ایجاد کرده است
در جامعه تربیتی صراط اشخاص امروز خود را به خوبی زندگی می کنند و آینده خود را به خوبی می سازند

 

کانون نخبگان و آینده سازان

 

کانون نخبگان و آینده سازان در یک رویکرد آموزشی کاملا اصیل و ریشه دار، نه کپی شده و یا تقلیدی! مراکز تربیتی آموزشی ای رو بنا نهاده که نه تنها چیزی از غول های آموزشی جهان کم ندارد بلکه در یک نگاه جامع از اونها گزینه بهتری برای انتخاب هست…

کانون نخبگان یک یا چند مرکز آموزشی نیست! یک جامعه تربیتی است که با ایجاد یک ساختار سازمانی خاص، یک شبیه ساز واقعی از یک جامعه تمدنی ایجاد کرده است که حضور و عضویت در آن اشخاص را در یک سیر و محیط همه جانبه و متناسب با ابعاد مختلف بشر قرار می دهد؛ کسی در کانون نخبگان برای آینده ساخته نمی شود، ما کسی را نمی سازیم ما کسی را تربیت نمی‌کنیم، آدمها ماشین نیستند، آدمها گیاه نیستند، خود انسان باید خودش را بسازد، کانون نخبگان یک زمینه و محیط برای ساخت بشر توسط خود آن بشر ایجاد کرده است
در جامعه تربیتی صراط اشخاص امروز خود را به خوبی زندگی می کنند و آینده خود را به خوبی می سازند

 

اطلاعیه ها

نخستین دوره تربیت مربی رسم اسوه

    کانون نخبگان و آینده سازان برگزار می کند نخستین دوره تربیت مربی و مشاور رسم اسوه به روش صراط نخستین دوره ی تربیت مربی و مشاور «رسم اسوه» کانون نخبگان و آینده سازان شیراز در تیرماه سال جاری آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی کانون نخبگان و آینده سازان،...

بخش های مجموعه

معاونت جامعه زنان

1-گروه جهادی

2-هیئت مذهبی 

3-مال نافع

4-مجمع بانوان کارآفرین

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1-گروه جهادی

2-هیئت محبین جواد الائمه

3-مال نافع

4-نهضت تحقق امت اسلامی

معاونت سبک زندگی

1-مرکز تعالی خانواده

2-تعاونی تولید و فروش

3-رسانه

معاونت تربیت و آموزش

1-باغ مادرو کودک

2-مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه صراط

3-مجتمع آموزش زبان کارآفرینی دخترانه و پسرانه

4-مدارس متوسطه

در صورت تمایل به آشنایی بیشتر و دقیق تر با رویکرد تربیت آموزش کانون نخبگان و اطلاع از روند اجرائیات آن می توانید با روابط عمومی مجموعه ارتباط برقرار کنید.