باغ مادر و کودک؟؟؟

محیطی سرشار از فرصت هایی برای تجربه و خلاقیت، ایمن برای تعاملات فراوان کودک با هم و با اولیا خود،فضایی که در خود زمینه های متنوع جهتحضور کودک و تعامل کودک با محیط دارد.

یادگیری واقعی در مسیر زندگی همراه با نشاط در باغ مادر و کودک،دارای امکانات خاص،جذاب و اشتثنایی

تور مجازی باغ مادر و کودک

تور مجازی

باغ مادر و کودک

اولین حضور کانون نخبگان و آینده سازان در نمایشگاه بین المللی آموزش

حضور متفاوت کانون نخبگان و آینده سازان در اولین نمایشگاه تخصصی آموزش، خدمات و صنایع وابسته