????یادتونه بعضیامون چقدر از فرم‌های مدرسه بدمون میومد؟!
.
????????برای این که تجربه‌ی تلخ گذشته رو به تجربه‌ای شیرین تبدیل کنیم پروژه‌ای رو برای دختران مدرسه تعریف کردیم…
.
✅در این پروژه دختر خانما درمورد فرم‌های خودشون فکر می‌کنن، طرح می‌ریزن و یک مدل ابتدایی از آن رو می دوزند????
.
“تجربه‌ای پر از نشاط، تعامل، خلاقیت، یادگیری و مهارت”
.