اردوی دید برتر مدرسه پسرانه صراط با بازدید از یک تولیدی لباس برگزار شد…
.
بچه‌ها در ادامه پروژه طراحی فرم مدرسه‌شون، به یک کارگاه تولیدی رفتن تا از نزدیک مراحل تولید لباس رو مشاهده کنند…
.
هدف از این اردو رشد تفکر خلّاق و ایده‌پرداز بچه‌ها و پرورش استعدادهای اونها بود که با فضای صمیمانه‌ای که مربی‌ها ایجاد کردند، قابل دستیابی‌تر شد…