در دنیایی که هیچ احترامی برای جان کودکانِ بی‌پناه کشورهای مستضعف قائل نیستند، باید به کودکانمان دشمنی با مستکبران دنیا و دوستی با مظلومان دنیا را آموزش بدهیم…
.
????۱۳ آبان و روز دانش‌آموز به رنگی متفاوت…
دانش‌آموزانی که خودشان در روند راهپیمایی دخیل شدند و مفاهیم اصیل انسانی را با عملشان، مشق کردند