⁦❇️⁩عوامل مختلفی در رشد و تربیت کودکان ⁦دخیل هستند که هرکدام در جای خود مهم و اثرگذارند، اما از مهمترین عوامل، محیط رشد آنان است… ????در مدرسه صراط تلاش شده است تا محیطی فراهم شود که هرچه بیشتر بتوان زمینه رشد و تربیت کودکان را فراهم کرد…
.
⁦✳️⁩آموزش غیرمستقیم بوسیله سوال و واداشتن کودکان به تفکر، تلاش برای یادگیری بوسیله بازی و پروژه‌های گوناگون، استفاده هرچه بیشتر از امکانات طبیعی محیط و ایجاد فضایی شاد، سرزنده، پویا و به دور از محدودیت‌های غیر ضروری و مضر، از جمله امتیازهایی است که برای متربیان فراهم شده است