ناهار مشترک کلاس اولی‌هامون اینبار به پیشنهاد خودشون لازانیا بود????
.
⁦⁩شروع کار، مثل همیشه تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها با کلی بحث و گفت‌وگو بین بچه‌ها بود…

یکنفر مسئول آوردن ورقه‌های لازانیا، یکنفر خردکردن قارچ، یکنفر ریختن پنیر و…
.
⁦????????⁩این شد که یکی یکی ورقه‌های لازانیا به دست دختر خانم‌ها روی هم گذاشته شد و یک کار گروهی و یک آشپزی شیرین رو رقم زد…که البته درظاهر فقط یک آشپزی بود ولی در واقع آموزش ریاضی، فارسی، یک عالمه حس نشاط و اعتماد به نفس و یادگیری با هم کار کردن هم بود…
.
و البته چاشنی لازانیای ما:
همکاری
حس استقلال
همدلی
نزدیک شدن دوستی‌ها
اعتماد به نفس
و تجربه‌های به یادماندنی
بود…