نخستین دوره تربیت مربی رسم اسوه

    کانون نخبگان و آینده سازان برگزار می کند نخستین دوره تربیت مربی و مشاور رسم اسوه به روش صراط نخستین دوره ی تربیت مربی و مشاور «رسم اسوه» کانون نخبگان و آینده سازان شیراز در تیرماه سال جاری آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی کانون نخبگان و آینده سازان،...