“چاشنی لازانیای ما”

“چاشنی لازانیای ما”

ناهار مشترک کلاس اولی‌هامون اینبار به پیشنهاد خودشون لازانیا بود???? . ⁦⁩شروع کار، مثل همیشه تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها با کلی بحث و گفت‌وگو بین بچه‌ها بود… یکنفر مسئول آوردن ورقه‌های لازانیا، یکنفر خردکردن قارچ، یکنفر ریختن پنیر و… . ⁦????????⁩این شد که یکی...
“صندوق نامه های دوستانه”

“صندوق نامه های دوستانه”

پروژه آموزشی جذاب کلاس دومی‌ها با همراهی معلمشون کلید خورد… . ☝????احساس نیاز برای برقراری ارتباط بهتر در کلاس، دغدغه‌ی اینبار کلاس دومی‌ها شد.. ????بچه ها نمی تونستند بعضی از حرف‌هاشون رو مستقیم به همکلاسی‌هاشون بزنند، بخاطر همین در کلاس باهم مشورت کردن تا برای...
یک مناسبت در پیش بود… جشن میلاد امام حسن عسکری(ع)

یک مناسبت در پیش بود… جشن میلاد امام حسن عسکری(ع)

  یک مناسبت در پیش بود… جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) . ????⬜و همچنین کلاس سومی ها هم درس جِرم‌ها ( گرم، کیلوگرم و…) را در پیش داشتند… ????بچه‌ها پیشنهاد دادند که تدارکات این مراسم را بچه‌های کلاس سوم برعهده بگیرند که با استقبال مربیشون رو به رو...
جشن متفاوت دختر های کلاس اولی مدرسه صراط(جشن “آ”)

جشن متفاوت دختر های کلاس اولی مدرسه صراط(جشن “آ”)

دخترهای کلاس اول ما یک جشن متفاوت داشتند???? یک جشن از نوع شروعِ با سواد شدن… شروع خواندن و نوشتن… شروع حروف الفبا???? و شروع یک دنیا تجربه های زیبا که در انتظارشان خواهد بود! . دخترهای ما اول خوب فکر کردند که جشن “آ” برای چی گرفته میشود و در...