سوالات متداول

آموزش مجازی یا حضوری؟

نیاز به فعالیت های مجازی و حضوری قائم به فرد است.

i

سبک برگزاری دوره؟

این دوره  همراه با کارگاه های تحقیقی – پژوهشی می باشد.

v

بازدید از بخش های مختلف مجموعه

دید و بازدید و مشاهده نویسی از بخش های مختلف مجموعه توسط اعضا صورت می گیرد

ظرفیت دوره

ظرفیت دوره محدود می باشد، افرادی که شرایط کامل را دارند در اولویت هستند ، البته در کنار افرادی که به صورت حضوری در دوره شرکت می کنند می توانیم در خدمت عده ای به صورت مجازی باشیم

گستره سنی ثبت نام

بازه سنی ثبت نام در این دوره از سن ۱۸ تا ۴۵ سال می باشد

زمان برگزاری دوره چه میزان می باشد؟

مدت زمان برگزاری دوره طولانی می باشد و شامل ۵ ترم (یک ترم مقدماتی و ۴ ترم تخصصی) به مدت یک سال و ۳ ماه برگزار می شود(هر ترم یک فصل مساوی با سه ماه است)